top of page
Search

Միացի՛ր թիմին, կառավարի՛ր ամենալուսավոր գրասենյակըԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ՝ Երիտասարդական ակումբների դաշնություն

ՀԱՍՏԻՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ՝ Գրասենյակի պատասխանատու, (Office manager)

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳՐԱՖԻԿ՝ 5-օրյա

ԱՇԽԱՏԱԺԱՄԱՆԱԿԻ ՌԵԺԻՄ ԵՎ ՏԵՎՈՂՈՒԹՅՈՒՆ՝ լրիվ աշխատաժամանակ՝ 10:00-19:00

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՍԿԻԶԲ՝ Հունվարի 10-ից, 2022 (1 ամիս անվճար և 2 ամիս վճարովի փորձաշրջանով)

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՅՐ՝ ք. Երևան

ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ Կազմակերպության նախագահ

ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԸ՝ 120 000 (պահումները ներառյալ)


ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ

· Բարձրագույն կրթություն,

· Հայերենի և անգլերենի գերազանց իմացություն

· Տեքստի հետ աշխատելու հմտություն

· Հաղորդակցման հմտություն

· Թիմային մտածողություն, թիմում աշխատելու հմտություն

· Էթիկայի կանոնների հստակ գիտակցում

· Ժամանակի կառավարում

· Բանակցելու և կոնֆլիկտները հաղթահարելու կարողություն

· Սոցիալական մեդիա գործիքների տիրապետում

· Ոչ ֆորմալ կրթության և երիտասարդության ոլորտի իմացություն:

:

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

· Կազմակերպել և մասնակցել Կազմակերպության ռազմավարության և տարեկան գործողությունների պլանի մշակման ու գնահատման հանդիպումներին,

· Ընդունել գրասենյակի այցելուներին և տրամադրել համապատասխան տեղեկատվություն,

· Պատասխանել հեռախոսազանգերին, էլեկտրոնայիննամակներին

· Կազմակերպել փոստային նամակների առաքում,

· Կազմել քարտուղարության և նախագահության ժողովների, հանդիպումների արձանագրությունները

· Համակարգել կամավորների և ակումբների հետ աշխատանքները

· Համակարգել կայ